©  Foto:

Bangsbostrand Kirke

Kirken er opført i 1902 som en filialkirke til Flade kirke, da byudviklingen syd for Frederikshavn tog fart.

Kirken er udformet som en korskirke, men har temmelig usædvanligt tårn i øst og kor mod vest. Dette er højest sandsynligt fordi man har ønsket at have kirkens indgangsparti ud mod vejen.
 
Døbefonten er af marmor. Den er skænket til kirken ved indvielsen af en anonym giver.

Altertavlen er et malerie 'Kristus og børnene' som er lavet af Axel Hou. Maleriet viser Kristus der velsigner børn klædt i moderne tøj og baggrunden er udsigten fra kirken mod Sæby.

Billederne på prædikestolen er udført af billedskærer Bundgaard, København. De var en gave fra en kreds af frederikshavnske damer.

Derudover kan man finde to lysekroner efter tegning af Th. Bindesbøll, som er skænket af godsejer Johan Knudsen, Bangsbo Hovedgård.

Klokken, der er anbragt i kirkens gårdhave, er støbt i 1935 hos klokkestøber Sørensen, Brønderslev. Den er støbt af materiale fra to ældre klokker: en større og en mindre.

Man kan desuden finde en model af et fuldrigget skib. Da skibet skulle efterses i 1960, fandt man en seddel med følgende tekst i smuk håndskrift:
"Dette Skib er skænket til Kirken her af Fiskere i Bangsbostrand".

Kirken er restaureret af flere omgange, sidst i 1985 hvor man blandt andet gjorde stolestaderne mere bekvemme at sidde på for kirkegængerne.