©  Foto:

Baptisternes sten v. Kilden

På denne dejlige plet i St. Bøgeskov, hvor der i ældre tid blev holdt Kildemarkeder, og hvor man besøgte kilderne for deres heldbredende virknings skyld, fandt Baptisterne også et egnet sted til deres voksendåb.

Man mødtes ved menighedens samlingshus i Vanløse og gik i samlet flok, ud til kilden.

Stenen er rejst den 3. maj 1985 af menigheden, til minde om de 995 dåbshandlinger, der fandt sted her, før menigheden i 1903 kunne benytte den nyopførte Immanuelskirke i Skee.

Læs mere på http://wiki.ringstedhistorie.dk

Tekst på stenen: Daab ved kilden Fra 1853-1903 Døbtes her 995 Mennesker med Troendes daab Midtsjællands Baptistmenighed