©  Foto:

Bastrup Sø

Bastrup Sø ligger i en øst-vestgående tunneldal syd for Lynge. Søen er en del af det smeltevandsskabte system af dale og åse, der strækker sig fra Furesøen og mod nordvest til Buresø ved Slangerup. Centralt i dette landskab ligger Mølleåen, der starter ved afløbet fra den østlige ende af Bastrup Sø og har udløb i Øresund. Få hundrede meter vest for Bastrup Sø er der et vandskel, hvor vandet strømmer enten mod øst til Bastrup Sø, mod vest til Buresø eller mod syd til Damvad Å eller Bunds Å.

Ikke langt fra Ganløsevej findes et velholdt og ugenert shelter med bålplads ved Mølleåstien.

Bastrup Sø har været igennem et større og vellykket naturgenopretningsprojekt. Gode bademuligheder.

Guide kan bestilles via foreningen "Naturparkens Venner" eller via turistbureauerne i Nordsjælland.