©  Foto:

Bedsted Kirke

Den hvidkalkede kirke består af et romansk kor og skib samt et sengotisk vesttårn og våbenhus.

I koret findes et muret alterbord med en gotisk alterbordsforside. Af det øvrige inventar kan også nævnes den sengotiske fløjaltertavle fra omkring 1525.

I skibets nordøsthjørne findes den berømte danske kunstmaler Johan Th. Lundbyes gravsted. Desuden er der en mindesten for de faldne under 1. verdenskrig.