©  Foto:

Bejsnap Kirke

Bejsnap Kirke i Ølgod sogns østlige del opført 1892 mellem Hejbøl og Krusbjerg. Altertavlen er fra 1951 med et maleri " Den gode hyrde" af Joakim Skovgaard. Det førte orgel blev købt i 1917 og anbragt på et pulpitur i kirkens vestlige del. Hjemstavnsforfatteren Salomon Frifelt er begravet på kirkegården øst for våbenhuset.