©  Foto:

Besser

Besser gennem tiden
Fundet af 5 vikingegrave øst for Besser samt et langhus og flere grubehuse ved Endebjerg nord for byen viser, at beboelsen i området er af meget gammel oprindelse.
Den nordøstlige del af byen ligger på en bakkeskråning, hvor bebyggelsen er terrasseformet. Den vestlige del ligger på hævet havbund kaldet Måen eller Maden.

Byens navn var muligvis oprindeligt Betisøre, et græsningssted nær stranden. Sidste led i navnet er med tiden ændret til “ser”, ligesom Gedsøre på Falster er blevet til Gedser.

Allerede i 1812 var 12 af Bessers bønder blevet selvejere ved at købe deres gårde af grevskabet på Brattingsborg. Samtidig var jorderne blevet udskiftet, og mange af gårdene
flyttedes ud. Det gælder for Ærøesminde, Rønbjerggård, Filipsdal og Holmgård og flere andre, efter samske forhold, store gårde.

Flere af bønderne ejede også skibe eller skibsanparter. De var velhavende og kaldtes af øens øvrige befolkning “De stowwe Bessere”. Helt op til vor tid er der blevet drevet landbrug fra gårde inde i selve byområdet.

Acton Friis omtaler i bogen “De Danskes Øer” fra 1922 Besser som en af de smukkeste landsbyer i Danmark. Siden da er adskillige gårde og huse nedbrændt. Desuden er mange landbrug nu nedlagt og deres jorder opkøbt af andre. Derfor er meget af byens gamle præg af levende bondelandsby borte, men Besser har stadig mange smukke bygninger og idylliske områder.

Download byvandringsfolder over Besser