©  Foto:

Bjergby Kirke

Kirken har en usædvanlig grundplan; den består af romansk apsis og langhus - dvs. uden kor. Kirken er fra den store kirkerejsningstid 1100-1200. Den er ombygget i 1400-tallet til eet rum; fra denne tid stammer de brede gotiske vinduer med flad bue.

Prædikestol og altertavle er i landlig renæssance fra omkring 1625. Et sengotisk korbuekrucifiks findes på skibets nordmur. Bænkene er fra 1648. Ved sydmuren findes en stor romansk gravsten med indskriften Tufo Saderos (Tue Præst).