©  Foto:

Blåhøj Kirke

Blåhøj Kirke er bygget i 1877 ved arkitekt Laurits Albert Winstrup. Den er opført med massive 80 cm tykke mure af marksten med tegl omkring vinduer og buer, alt pudset med cement.

Blåhøj Kirke fik sit navn fra den høj, den er bygget på, som sandsynligvis har været bevokset med blåbær. Blåhøj Kirke er hvidkalket og bygget med skib, kor og våbenhus.

Altertavlen er malet af Elisabeth Jerichau Baumann i 1842, og i 1996 blev kirketårnet renoveret ligesom der blev taget en ny klokke af bronze i brug. Den gamle klokke fra 1877 kan stadig ses i tårnet.