©  Foto:

Blenstrup Kirke

Landsbykirke

Kirken er fra romansk tid med sengotisk tårn og våbenhus. Skib og kor er romansk.  
Kirken har rummet gravkapel over Corfits Viffert (død 1592) og Ane Gyldenstjerne. Det blev nedrevet i 1818. Gravsten og våben herfra er ophængt i våbenhuset
(se www.gravstenogepitafier.dk).

Kirkens prædikestol er fra 1700-tallet. Altertavlen er fra midten af 1600- tallet med maleri fra 1900. Døbefonden er fra romansk tid. Der findes en messehagel fra 1677 med våben og initialer for Claus Daa og Sophie Amalie Lindenov, som var ejere af Lindenborg 1672-1688.
I tårnrummet er ophængt flere gamle kisteplader.