©  Foto:

Blicherstenen på Ørre Hede

Blicherstenen er en mindesten til ære for Steen Steensen Blicher, som henlagde handlingen i novellen "Kjæltringeliv" til Ørre Hede.

Mindestenen er rejst på tomten af det nedrevne fattighus, Axelhus, da det er her, at Blicher skulle have overværet det i "Kjæltringeliv" skildrede kjæltringsbal. 

Axelhus, opført for tateren Johs. Axelsen og familie, er et af de 6 fattighuse i Sammel-sted by, som blev bygget på Ørre Hede. Husene blev i årene efter 1815 bygget til de fattige i område med det formål, at de skulle hjælpe til med opdyrkningen af heden.  Huset blev nedrevet i 1892, og d. 16/08-1917 rejstes mindestenen. 

Det eneste bevarede fattighus, Helenes hus, var beboet frem til 1989 og drives i dag af Herning Kommune, og viser en udstilling med fattigkoloniens historie. 

Vil du på vandring med St. St. Blicher i ørene, så tag et kig på www.danskedigterruter.dk