©  Foto:

Blidstrup Kirke

Middelalderkirke (tidligere herregårdskirke) med romansk apsis, kor og skib samt gotisk vesttårn, der rummer rester af et ældre tårnanlæg, samt sengotisk våbenhus ved syddør.

Skibets døre har en rig og sjælden udsmykning. Fornemt renæssancestoleværk fra 1625. Prædikestol fra ca. 1590. Tidligere gravkapel forneden i tårnrummet, derover herskabsstol. Korbuekrucifiks fra ca. 1500 på nordmuren. Døbefonten romansk og af granit, udsmykning med menneskekroppe, dyrehoveder og planteslyng.

Vejkirke og cykelkirke (april - oktober).