©  Foto:

Blistrup Kirke

Blistrup Kirke er en romansk kampestens bygning, indviet i 1140 til Jomfru Maria. Oprindelig bestod den af skib og kor, hvis øst væg havde apsis. Skibets nord dør er til muret, men lidt af den østre karm ses endnu; syd døren, som anvendes nu, er omdannet. Et enkelt af de oprindelige vinduer spores mod vest i skibets nord side. Altertavle af Eckersberg.