©  Foto:

Bølling Sø

Den smukke Bølling Sø er på ca. 360 hektar og blev dannet i den sidste istid for ca. 10.000 år siden. I 1870'erne blev søen afvandet og omdannet til landbrugsjord, hvilket dog aldrig blev nogen succes, da jorden på stedet viste sig uegnet til afgrøder. Der blev imidlertid gravet rigtig meget tørv i mosen. Nu er søen blevet genskabt, og er Danmarks tredje største naturgenopretningsprojekt.

Området omkring søen er enestående og indbyder til vandreture. Fra parkeringspladsen på Kragelundsvej til Bølling Sø er der 4,4 km. Du skal samme vej tilbage igen, så turen vil i alt tage ca. 2 timer. Fra Bøllingsøgårdvej er der en ca. 3 km. lang vandresti.

Tørvegravning
Efter afvandingen i 1870'erne opstod der en omfattende tørveindustri, som havde stor betydning under verdenskrigene. Der er kendskab til omkring 50 tørveværker ved søen, og der findes stadig mange spor af disse. Den sidste fabrik ved Klosterlund lukkede i 1970. Da tørvelaget var gravet væk, forsøgte man at anvende arealerne til landbrug, især græsning. Dræningen var dog ikke effektiv, og i 1940-erne drænende man dybere, fordi jorden havde sat sig.

Lige ved Bølling Sø ligger Klosterlund Museum, hvor I kan lære hvordan mennesket gennem årene har brugt både håndkraft og maskiner til at udnytte mosernes tørv. Museet holder til i en tidligere tørvefabrik, som spillede en vigtig rolle i tørveindustrien og hedeopdyrkningen. 

Fundet af Tollundmanden
Tollundmanden er et af de bedst bevarede oldtidsmennesker, vi har i verden. Han blev fundet lørdag d. 6 maj 1950 i en mose ved Bjældskovdal, meget tæt på Bølling Sø. Fundet blev gjort af to bødre og deres familie, der gravede tørv til brændsel. De mente, at det måtte dreje sig om et offer for et nyligt mord, så frisk så det ud.

Læs mere om den spændende historie, og se Tollundmanden udstillet på Silkeborg Museum her.

Fiskeri
Fiskeri er frit både fra land, kajak og kano. Det er dog kun tilladt at fiske med stang eller snøre i den vestlige halvdel af søen. Grænsen er markeret af stenrev, hvor højspændingsmasterne tidligere stod. I den vestlige ende er en lille bådebro. I søen er der en pæn bestand af såvel gedder som aborrer.

Vandre- og cykelruter
Der er en afmærket rute rundt om søen på cirka 12 kilometer. Der er gangbroer på de mest våde steder. Turen er egnet til vandrende og cykler, men den er desværre ikke handicapvenlig. Ruten er markeret med gule pile.
Der er også en afmærket tur rundt om Skallerund Sø, ligesom der vest for søen langs Skygge Å og på tværs af dalen fra hovedvej 13 til Stenholt Skov er en afmærket sti. I selve Stenholt Skov er der flere stier.

Løberuter
Turen rundt om Bølling Sø er en god og meget anvendt løberute – også i forbindelse med løbestævner og Skolernes Motionsdag den sidste dag før efterårsferien. Der er lidt over 12 kilometer rundt om søen.
Der er også en fin løbetur rundt om Skallerund Sø. Den er dog ikke afmærket og kan være våd sine steder.
Langs åen nordvest for søen går en vandre- og løbesti med forbindelse til A13 og Klosterlundvej. Turen er ikke afmærket.

Rideruter
Det er tilladt at ride på alle offentlige stier ved Bølling Sø.

Fuglekigning
Der er et rigt fugleliv hele vejen rundt om søen – måske især i den østlige halvdel, der er fredet. Hele vejen rundt om søen er der mange velegnede udsigtspunkter med let adgang og gode parkeringsforhold. Blandt andet vigepladsen i søens vestlige ende (13a). P-pladsen for enden af Bøllingsøgårdvej nord for søen – her ligger en kunstig fugleø kaldet sandøen. (13b). Tollundbakken ved Ellingvej/Femøresvej (13c) og rensningsanlægget syd for søen (13d). Læs mere på dofbasen.dk

Overnatning
Der er flere primitive overnatningspladser rundt om søen, hvor det er tilladt at overnatte en enkelt nat. Det er ikke muligt at reservere plads – først til mølle-princippet gælder. På Dværgbakken vest for søen er en teltplads med adgang til toiletter (12a). Syd for søen tæt ved Engesvang er der en shelter med bålplads (12b). Nord for søen er en shelter (12c), ligesom der øst for søen er en primitiv overnatningsplads (12d). De to sidstnævnte ligger på Hærvejens vandrerute, der går øst for Bølling Sø.

Hundeskoven
Vest for Skallerund Sø er en offentlig hundeskov. Andre steder skal hunde føres i snor.

Badning
Man kan bade fra bådebroen i søens østlige ende. Men der er ikke ret dybt, og bunden er meget fugtig og mudret. Vandet er forholdsvis brunt på grund af tørvebunden.

Sejlads
Hvert år afholdes der kapsejlads på søen med hjemmebyggede fartøjer. Dagen byder på spænding, konkurrencer, flotte præmier og ikke mindst skøn natur. Kulturens Venner står bag kapsejladsen.

Det er tilladt at sejle i robåd, kano eller kajak i den vestlige halvdel af søen – ikke i den østlige halvdel. Grænsen mellem den vestlige og østlige del af søen er markeret af stenrev, hvor højspændingsmasterne tidligere stod. Det er ikke tilladt at komme tættere end 50 meter fra resten af højmosen (den lille halvø syd for Klosterlund). Motor eller sejl er ikke tilladt, og sejlads er kun tilladt mellem solopgang og solnedgang. Der er en rampe til kanoer i den vestlige ende af søen.
For enden af Ellevej i Engesvang er det muligt permanent at lægge robåde og kanoer efter aftale med Naturstyrelsen. Der er også en lille bådebro.

Rastepladser
På Dværgebakke vest for søen er en stor offentlig grillplads med parkering, toilet, borde, bænke, bålsted og grill (17a). Nord og øst for søen er der tre nedlagte jagthytter, der er åbne for offentligheden som madpakkehuse (17b, c og d).
Guidede naturvandringer
Naturstyrelsen arrangerer guidede ture mod betaling. Skriv til midtjylland@nst.dk

Geocaching
Der er en del geocaches rundt om både Bølling Sø og Skallerund Sø, ligesom der er en del langs Skygge Å nordvest for søen.

Se mere på geocaching.com

Klode Mølle
Ikke langt fra museet ligger Klode Mølle, som er fra 1596, og kendt for mordet på mølleren Niels Jørgensen. Desuden har møllegården haft besøg af Kong Frederik den 7., da han endnu var kronprins. Denne var på jagt efter hjejler og urfugle.

Audiowalks
Museum Midtjylland har lavet en række audiowalks for alle, der gerne vil ud og gå på opdagelse i historien. Ta' på vandring omkring Bølling Sø og lyt til de gamle historier. Audiowalks - se kort og lyt til historierne

Læs mere om Bølling Sø på Naturstyrelsens hjemmeside