©  Foto:

Bøtø Nor Gl. Pumpestation

Bøtø Nor Gl. Pumpestation sikrede i over 60 år, at det sydlige Falster ikke blev permanent oversvømmet. Den gamle dampmaskine trækker en Arkimedes snegl, som kan pumpe hele 1500 liter pr. sekund, ved en løftehøjde på 2 meter - og den virker endnu!

Den imponerende gamle pumpestation, der var i drift frem til 1967, er stadig fuldt funktionsdygtig. Dampmaskinen bliver jævnligt tændt i åbningstiden, læs mere på vores hjemmeside.

Bøtø Nor rummer den gamle Atlas dampmaskine fra 1901, der blev brugt til at pumpe vandet væk fra de lave inddæmmede arealer på det sydlige Falster. I dag er en mere moderne pumpe taget i brug, men uden den ville store dele af Sydfalster regelmæssigt blive oversvømmet, også i dag.

Udover den gamle dampmaskine rummer Bøtø Nor Gl. Pumpestation en stor udstilling, der fortæller om Sydfalsters historie fra naturhavn til naturområde samt en større samling af udstoppede dyr og fugle.