©  Foto:

Borbjerg Kirke

Borbjerg Kirke ved Holstebro er en af Danmarks største landsbykirker bygget omkring 1150 med ca. 420 siddepladser.

Kirken er opført i granitkvadre.

I tårnrummet bag orglet står der en sandstenskiste med kammerjunker Gert Levetzau, Rydhave.

I den sene middelalder opførtes de to sidekibe. Loftet i hovedskibet blev dekoreret i 1913 af Termansen.

Altertavlen er importeret fra Nottinghan i England o.1425. Alabastfigurerne fortæller legenden om Sct. Jørgen.

Alterbordets forside, antemensalet er fra 1200-tallet fremstillet i egetræ. Et lignende eksemplar findes ikke i nogen anden dansk kirke.

Døbefonten er ligeledes fra 1200-tallet og prædikestolen er fra 1625.

De to præstetavler i kirkens kor er fra hhv. 1665 og 1722.

Den lille indgangsportal til kirkegården fra øst var meget brugt før det blev almindeligt at køre bil.

Genforeningsstenen er rejst i 1920.