©  Foto:

Bording Kirke

Fra midten af 1800-tallet var Bording Sogn præget af et stigende antal kirkegængere, og derfor blev den gamle Bording Kirke for trang. Kirken blev revet ned, og det blev besluttet at rejse en ny. Den nye kirke er tegnet af arkitekt C.A. Winholt. Bording Kirke er en korskirke, hvor koret er fremhævet i forhold til den øvrige del af kirken.

ALTERTAVLEN er fra 1612. Historien går, at den ene var lærling og den anden var mester. De fremstillede hver sine dele af tavlen med udskæringer og det hele. Kigger du på de to yderste vinger, som øverst har et ørnehoved, og lægger mærke til træskæringerne, finder du en tydelig forskel i udførelsen fra den højre vinge til den venstre vinge. Det var mester, som fremstillede højre side, og lærling som udskar venstre side. Da man så det færdige arbejde, lod man lærlingens arbejde stå. Det blev ikke kasseret, selvom det ser mere ubehjælpsomt ud. Altertavlen fortæller, at der også er plads til det uperfekte.

I vinterhalvåret er kirken åben efter forudgående aftale. Find flere informationer på kirkens hjemmeside...

 
Tlf:                20248533
Træffetid:       Tirsdag - fredag 9:00 - 9:30 og 12:00 - 12:30