©  Foto:

Borremosen

Borremosen ligger mellem de 2 skove, Ovstrup Skov og Hannenov Skov. Borremosen er et charmerende eng- og mosedrag med åløb. I den nordøstlige del er der vandfyldte tørvegrave, der udgør et lille fuglereservat.

Området er en del af et statsskovdistrikt med afmærkede vandreruter i mose og skov.

Skov- & Naturstyrelsen har opsat informationstavler, udlagt vandreruter og udgivet en folder med kort over området.