©  Foto:

Bovet

Sydøstvendt bugt med strandeng, som går over i vadehav.
Om sommeren kan store dele af Bovet være tørlagt, og man kan gå flere kilometer ud fra kysten.

Hvis havet er stort, giver vaderne indtryk af uendelighed. Perspektivet forandres, dimensionerne forstørres og forvrænges.
Sten og holme løftes i en luftspejling ud af havet og svæver over vandene.
Adgang til Bovet er direkte fra landevejen. Lige efter Bovets Bro er der en p-plads.
Lerstenen ude i Bovet skal ifølge overtroen, ligesom Halfarstenen der også ligger ude i fjæren, være kastet af en trold mod Hals Kirke.
Helt øst i Bovet, ved Evbakken, lå engang en ankerplads.

Forår og efterår kan man i Bovet observere store mængder knopsvaner, mørkbuget knortegæs og andre trækfugle.