©  Foto:

Bråby Kirke

At Bråby kirke i ca. 411 år har tilhørt greverne på Gisselfeld Slot ses tydeligt i den lille landsbykirke, hvor landsbybeboerne altid har haft adgang. Når man træder ind i kirken, ser man som det første Grevestolen, som var herskabets separate rum, så grevskabet kunne deltage i gudstjenesten uden at blande sig med landsbybeboerne. Grevestolen kunne åbnes mod kirkerummet efter grevens ønske. På den måde kunne han undgå bøndernes lange ører, eventuelle lugt eller måske præstens formanende ord, hvis han lukkede den i. Grevestolens facade er dekoreret med trompe d’oeulle, marmorering på træværket, reliefudsmykning og latinske citater.

Under Grevestolen findes en krypt med tre kister:  Grev Adam Levin Knuth (1648-1699), hans forlovede Komtesse Hildeborg Holck (1658- 1724) og komtessens mor Sophie Ulfeld (1633-1698).

Interessant er også korvæggen, der næsten totalt adskiller kor og kirkerum fra hinanden. I koret ses også epitafium, monstrøst stort i forhold til kirkens størrelse. (Mon greven havde et stort behov for at blive husket?) Altertavlen er opført af Constantin Hansen i 1833, og motivet er ’Kvinderne ved graven’.

I 1967 overgik kirken til den danske stat. Grevestolen bruges i dag til kirkens sociale arrangementer, men har stadig separat indgang.

Første gang man hører om Bråby kirke er i 1300-tallet, dog menes det, at døbefonten er fra 1100-tallet.

Kun åben efter aftale.