Bregentved Gods

Bregentved Gods er en stor land- og skovbrugsvirksomhed på midtsjælland ved Haslev. Som ejes og beboes af familien Moltke som har ejet godset siden 1746.

Hovedbygningen på Bregentved består af 3 fløje og 2 etager. Nordfløjen er opført ca. år 1650 og blev i 1735 ombykket og fik et barokkapel. Syd- og østfløjen er opført i 1890 i nyrokokostil, det er tegnet af Axel Berg. Alle tre fløje er fredet. Bregentved er letgenkedelig grundet det store karakteristiske kobberspir. 

De tilhørende arealer er på 6338 hektar, heraf udgør landbrugsjord 3284 hektar og skov 3254 hektar.
Til godset hører også 163 huse.

Bregentveds Park er anlagt i 1750'erne og udgør 35 hektar overvejende af landskabelig karakter. Parken har bevaret træk fra baroktidens have med kanal-ø, springvand, sandstensbro og obelisk. 

Godset er ikke åbent for publikum, men man kan besøge parken hvis man benytter de anlagte stier, se deres åbningstider her