©  Foto:

Breum Helligkilde

Hvorfor opfattes en kilde som en helligkilde?

Et svar kunne være. Det er fordi vandet i en helligkilde på en måde trodser naturens orden.

Det lyder måske lidt overraskende, idet opfattelsen af, hvad der er en helligkilde stammer fra en før-videnskabelig tid, - en tid vi måske opfatter som præget af overtro.

Forklaringen er:

  1. Normalt løber vand nedad. Men I en helligkilde pibler vandet opad.

Det er umiddelbart blevet opfattet som et brud på naturens orden.

Efter fysikeren Newton vil vi nok i dag sige, at umiddelbart anskuet  trodser det opadløbende vand tyngdeloven. men vi vil også inddrage grundvandstrykket i en forklaring.

  1. I en helligkilde er vandet relativt varmt om vinteren og relativt koldt om sommeren.

Det kan også opleves som et brud med naturens orden.

I den målbare virkelighed har det underjordiske vand, der pibler op i helligkilden en næsten konstant temperatur vinter og sommer.

 

Har det at drikke vandet fra helligkilden så haft en helbredende virkning?

Ja og nej.

Man skal nok forestille sig, at helligkilden har været et  valfartssted for syge og bekymrede såvel i før- som i efterkristningens tid. Stedet har nok været "yngleplads" for alskens smittekilder, bakterier og vira fra spedalske og andre syge.

Så svaret må blive et nej.

På den anden side ved alle jo, at et barn bliver godt tilpas i det øjeblik barnet får sat et plaster på en lille rift i huden. Barnet tror det hjælper med plastret.

Og alle ved, at når forskerne skal afprøve ny medicin, uddeles der ofte også kalktabletter eller snydemedicin uden biokemisk effekt. Man taler om placebo-effekten, idet nogle mennesker oplever eller tror de bliver raskere af kalktabletterne.

Det at drikke vand fra en helligkilde har nok haft en tilsvarende effekt. Nogle har troet de blev raskere af at drikke dette helt særlige vand, og er så derfor faktisk også blevet mere raske.

Så svaret må også blive et ja.

Og i hvert fald har mennesker førhen i generation efter generation søgt lindring for deres bekymringer og smerter ved helligkilden.

Det er vel sandsynligt, at der i forbindelse med helligkilden i Breum, som ved andre helligkilder, også har været valfart til stedet af handelsmæssige grunde.

Det er nok ikke tilfældigt, at kirken i Grinderslev er blevet placeret på bakken over helligkilden og en formodet markedsplads. Tæt ved stedet, hvor mennesker fra urgamle tider har valfartet til.