©  Foto:

Brødregade 25 i Randers

Bygningen i Brødregade 25 i Randers, der kaldes Niels Christensen Gård, er omfattet af bygningsfredningsloven og opført i 1663. Årstallet kan ses på overliggeren over porten. Oprindeligt blev forhuset opført i bindingsværk, mens sidehuset var muret og pudset.

Tidligere indeholdt ejendommen udover boliger, butikker ud mod Brødregade.

Fonden erhvervede bygningen i 1990 og efter en større restaurering fremstår det ydre af bygningen i dag som oprindeligt. Bygningen indeholder tre butikslokaler samt fem boliger.

Se, hvad andre deler på Instagram

#brødregade #visitranders #visitaarhusregion