©  Foto:

Brøndum Kirke

Brøndum Kirkes kor og skib er opført af granitkvadre i romansk tid. I middel-alderens slutning er tårnet rejst, og det nuværende våbenhus er bygget i 1960'erne. Årstallet 1747 henviser til en omfattende hovedistandsættelse. I korets gavl er en romansk gravsten med et stiliseret Golgathakors indmuret.
Både nord- og sydportalen har været udstyret med søjler. De ses stadig i den tilmurede nordportal, mens de er fjernet i sydportalen.

Kirkens alterbord består af en romansk granitplade med et relikviegemme. Pladen dækkes dog i dag af træpaneler.

Altertavlen er fra 1616 med nyere storvinger. De fire moderne alterbilleder - apostlen Johannes, jomfru Maria, den korsfæstede og den himmelfarne Jesus - er malet af den københavnske kunstner Ingolf Røjbæk.
I 1996 udsmykkede kunstneren Elin Stefànsdòttir alterbordet, knæfaldet og korgulvet med smukke tekstiler, som fremhæver altermotiverne. De valgte farver og mønstre skaber en smuk helhed ud af alterpartiet.
Alterkalken bærer årstallet 1652 og våben for lensmand på Skivehus Ebbe Ulfeld og dennes hustru Marie Grubbe.

Døbefonten af granit med glat kumme er romansk, og dåbsfadet er et sydtysk arbejde fra cirka 1550. Prædikestolen fra omkring 1650 med evangelistfigurer i storfelterne må vel nærmest betegnes som landlig barok.
De forgyldte helgenfigurer, der hænger rundt i kirken, er senmiddelalderlige. De stammer sandsynligvis fra en altertavle. Forgyldningen er dog ikke original.

På bagvæggen til tårnrummet og i selve tårnrummet hænger tre malerier, forestillende præsten Morten Brøndum (død 1674) med kone og 14 børn, pastor E. Boeck (sognepræst 1861-1906) og Kristus på korset - et levn fra den tidligere altertavle.

Nederst i det nordvestlige hjørne af tårnet findes en stor sten, som hele tårnet synes at støtte sig på.
Stenen har tre huller. Ifølge sagnet blev denne sten i fordums tider kylet til Brøndum fra Hvidbjerg af en stor lokalpatriotisk trold. Han var blevet rasende over, at man byggede Brøndums kirke højere end Hvidbjergs. Hullerne i stenen er således mærkerne efter troldens kløer!
Til de gode Brøndumborgeres held var trolden en elendig skytte, og stenen tjener nu det fredelige formål som hjørnesten.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur