©  Foto:

Brudager Kirke

Den lille kirke, der ligger midt i landsbyen, har romansk skib, der er bygget af rå marksten.
I bygningens hjørner ses tilhugne kvadre med mange mærker efter kiler.
I korets østlige mus har der tidligere været et smalt vindue. Under korets gulv foran vinduet har man fundet farvede glasstumper, som antyder, at der tidligere har været et gotisk glasmaleri.
Det lave, svære tårn i kirkens vestende er opført i senmiddelalderen af kampesten og tegl. Kamtakkerne på tårnet og koret er senere tilføjelser.