©  Foto:

Brug Samsøs natur – men brug den med omtanke

Vi har masser af skøn, spændende og smuk natur på Samsø, som både gæster og samsinger er flittige brugere af.

Naturen er også en sårbar størrelse, som vi i fællesskab skal passe på. Både for naturens og for vores egen skyld, så vi også fremover har store naturoplevelser i vente.

GENERELLE FORHOLDSREGLER

  • Hold din færdsel i naturen til de områder, der er offentlig tilgængelige.
  • Hold dig til anlagte veje og stier. Når disse stopper, skal du vende om. Dyreveksler, vildtplejespor og traktorspor er ikke anlagte stier og veje.
  • Respektér venligst skiltningen i landskabet – de er der af en grund.

PAS PÅ DYRENE
Dyrevildt, fugle og andre dyr skal man tage ekstra hensyn til, når man færdes på Samsø. Dyrene har brug for områder, hvor de kan leve og være i fred. Forstyrres de af mennesker, bliver de stressede, og ikke sjældent kan det resultere i trafikramte dyr.

Skulle du komme til at påkøre et stykke vildt, skal du:

Hvis dyret overlever ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812
Hvis dyret dør ringe til Samsø Redningskorps på 8659 1788

PAS PÅ PLANTERNE
På både opdyrkede og uopdyrkede arealer kan der opstå ødelæggelser, hvis der er uhensigtsmæssig færdsel.

Du må ikke gå på marker og i private plantager. Færdsel på private naturområder, dyrkede og udyrkede marker samt på vildtagre er forbudt.
Det kan godt være, det bare ligner græs, men det er faktisk en landmands levebrød og private ejendom.

LANGS KYSTEN
En gåtur langs Samsøs kyst er fantastisk – uanset om det er en sten- eller en sandstrand. Men også langs kysten skal du være opmærksom på din adfærd og færdsel.

Du skal blive på stranden, og må kun gå op, når der er en tydeligt afmærket offentlig sti eller vej.

I SKOVEN
Der er ingen statsskove på Samsø. I stedet kan du nyde en af de privatejede skove, hvor Brattingsborg er den største.

  • Al færdsel i privatejede skove under 5 ha er forbudt.
  • Der er adgang i skoven fra kl. 06.00 til solnedgang.
  • Du må kun færdes til fods og/eller på cykel og kun på offentligt tilgængelige stier/veje.
  • Ophold må ikke finde sted inden for 150 meter fra beboelses- og driftsbygninger.
  • Camping er ikke tilladt i private skove.
  • Parkering henvises til de dertil indrettede parkeringspladser.
  • I skoven må du kun plukke/samle til eget forbrug (hvad der kan være i en hat) og kun det, du kan nå fra veje/stier.

HUNDE
Hunde skal altid føres i snor.
I perioden 1. oktober til 31. marts er det dog tilladt at have løse hunde på selve stranden.

FREDEDE AREALER
Vær opmærksom på særlige lokale regler.
Stavns Fjord er fredet og der er oprettet vildtreservat. Der gælder særlige regler for sejlads, vindsurfing, jagt og dykning – og med en enkelt undtagelse er der adgangsforbud på alle holmene i fjorden.

Inden man begiver sig ud i et fredet naturområde, er det derfor altid en rigtig god idé at sætte sig ind i de særlige regler, der gælder for netop dette område.

I de fredede områder er der opstillet informationstavler på de fleste P-pladser, og der er udgivet foldere med turforslag i Nordby Bakker og omkring Stauns Fjord.

TOILETTER OG AFFALD
Brug venligst offentlige toiletter, når du skal besørge. Menneskelige efterladenskaber hører ikke hjemme i naturen. Du kan finde offentlige toiletter på findtoilet.dk

Affald i naturen er til gene for både mennesker, dyr og planter. Brug de opstillede affaldsfaciliteter og saml gerne affald op på dine vandreture.

MOUNTAINBIKE
Der er ingen mountainbikespor på Samsø. Kørsel på mountainbike henvises til offentlige, anlagte veje.