©  Foto:

Bulbjerg - Danmarks eneste fuglefjeld

Danmarks eneste fuglefjeld - udenfor Bornholm. 

Bulbjerg er en 47 meter høj kalkstensknude på Jyllands vestkyst.

Resterne af Skarreklit - en 16 meter høj kalkstensklippe stod indtil 1978 som en kæmpe hugtand i havet ud for Bulbjerg.

Her på de udsatte klippeafsatser yngler den nordatlantiske mågefugl Riden i stort antal - op til 500 par. Den sjældnere Mallemuk yngler her også i mindre omfang. Desuden kan man se et væld af andre fugle på Bulbjerg.

Bulbjerg er fredet for at bevare områdets unikke natur og udsigter.

Under 2. verdenskrig var Bulbjerg lytte- og radarpost for tyskernes kanonstillinger ved Hanstholm. I en radius af 1 -2 km syd og øst for Bulbjerg ses fortsat mange spor fra besættelsen. Mest markant er de mange bunkers og maskingeværstillinger, som er spredt rundt om i klitterne.

Læs meget mere om Bulbjerg, fuglene og besøgsbunkeren på Naturstyrelsens hjemmeside.