©  Foto:

Bunkerne i Løkken og omegn

Under 2. Verdenskrig byggede tyskerne bunkerne på Furreby Strand.

I løbet af 1940 var Tyskland kommet i besiddelse af lange kyststrækninger ved erobring af land i Nord- og Vesteuropa. Da denne kyststrækning skulle kunne forsvares ved brug af så lidt mandskab som muligt, blev der stillet meget strenge krav til befæstningsanlæggene. Det var dog først i slutningen af 1941, at ordren om opførelse af den nye Vestvold, også kaldet Atlantvolden, blev udstedt.

Bunkerne i Løkken by og på Furreby Strand

Løkken blev under besættelsen udbygget til en tysk støttepunktsgruppe bestående af både infanteristillinger og kystbatteri. I byens yderområder og i plantagen midt i byen ligger endnu mange bunkere. På stranden nord for Løkken ved Furreby ligger næsten et helt kystbatteri nu på stranden som et resultat af, at Vesterhavet har taget klitterne. Flere af bunkerne ligger endda ude i havet.

Tag på opdagelse blandt disse bunkere i skov, klit og Løkken by på den nye Løkken Bunkersti.

Bunkerne i Kettrup Bjerge

I dag breder sommerhusområdet i Kettrup Bjerge sig så meget, at det er svært at finde de mange bunkere, som engang udgjorde et kystbatteri med fire 15-cm-kanoner og en marineradarstation. Hvor bjerget er højest, kan man finde batteriets svære ildlederbunker og i godt vejr opleve det fantastiske overblik over farvandet, som batteriet skulle beskytte. Tæt ved ildlederen kan man se radarbunkeren, som dengang overvågede Jammerbugten.

Bunkerne i Nr. Lyngby

Godt en kilometer syd for nedkørslen til stranden ved Nr. Lyngby, hvor der i dag er sommerhusområde, placerede det tyske luftvåben en stor radarstation. Den havde til opgave at varsle mod fjendtlige fly, som nærmede sig fra vest. Mange svære bunkere forbundet med et net af åbne løbegrave sikrede, at stationen kunne modstå svære bombardementer. Mange af bunkerne og løbegravene kan opleves i dag. Et par af de yderste bunkere er gledet ned på stranden.