©  Foto:

Bytoften

Et arkæologisk område i det sydlige Langeskov, som for 2000 år siden husede en landsby. I dag er udgravningerne forvandlet til en lund med hyggelige lysninger, hvor skiltning markerer udvalgte huse og hegn fra bronzealder, jernalder, vikingetid og middelalder. Beplantningen består af samme træsorter som i jernalderen, og kulturlandskabet er ideelt til gåture.

Arkæologer har fundet rester af en række huse fra forskellige tidsaldre i området, hvilket er sikre beviser på, at området har været beboet i lange perioder, og disse punkter er markeret med stolper. Et af husene blev rekonstrueret og stod færdigt i 2007. Det nedbrændte desværre i 2014. I dag er huset dog genopbygget, og du kan nu indtage din medbragte madpakke i omgivelserne, hvor der gemmer sig en flere tusindårig historie.

De arkæologiske effekter som blev fundet under udgravningerne findes bl.a. på Vikingemuseet Ladby.

Sådan finder du Bytoften:
Fra motorvejen drejes fra ved afkørsel 47 Langeskov mellem Odense og Nyborg.

Efter frakørsel køres mod syd (væk fra Langeskov). Umiddelbart efter kommer en rundkørsel med en skulptur i midten. Herfra fortsættes til venstre ad Mariesmindevej (mod øst). Forsæt ad vejen indtil den støder til Røjrupvej i et T-kryds. Dér ligger Bytoften (lidt til venstre for vejudmundingen i T-krydset).

Åbningstider:
Området er åbent døgnet rundt og der er gratis adgang

Foto: Naturguide Tonny Jack Nielsen - tjn-natur.dk