©  Foto:

Byvandringer i Køge

Køge er en af de byer i landet, der har flest velbevarede bindingsværkshuse i bymidten. Oplev Danmarks ældst daterede bindingsværkshus fra 1527 og landets ældst fungerende rådhus fra 1552.

 

Fra forår til efterår arrangeres der 10 guidede byvandringer i Køge midtby, som I kan købe billetter til. I år fordeler turene sig over tre forskellige emner:

På den alminelige Byvandring i Gamle Køge Bymidte hører I bl.a. om Køge som købstad og hekseprocesserne, som har fundet sted i byen. På turen Bykernens tidslommer - Indergårdene kommer I helt tæt på det lokale liv for midtbyens beboere gennem tiden, gemt bag hovedgadernes pulserende liv. På turen Konger, Krige & Kirke fortælles om kongernes indvirkning på Køges historie, og der udpeges nogle af de steder, hvor man kan se tegn efter konger indflydelse.

Alle turene starter på Køge Torv kl 19, hvorfra vi går ca 2 km i den gamle bykerne, frem til kl 20.30. Underlaget er brosten, og vi står stille flere gange for at lytte. Man er velkommen til at tage en klapstol med under armen. Guiden har en højtaler med, så alle kan lytte med.

På byvandringer i Køge midtby oplever du på den ene side de gamle smukke, velbevarede huse, der fortæller byens lange historie, og på den anden side Køge som den driftige, moderne by med et levende handels- og kulturliv. Siden 1966 har Køge haft et særligt program for bevarelsen af de gamle bygninger, både de privatejede og de, som kommunen ejer. Derfor besøges byen hvert år af mange grupper, der på byvandringer får fortalt byens historie og ser på de smukke, velbevarede huse.

Fra forår til efterår arrangeres der guidede byvandringer i Køge midtby, som I kan købe billetter til. I år fordeler turene sig over tre forskellige emner:

På den alminelige Byvandring i Gamle Køge Bymidte hører I bl.a. om Køge som købstad og hekseprocesserne, som har fundet sted i byen. På turen Bykernens tidslommer - Indergårdene kommer I helt tæt på det lokale liv for midtbyens beboere gennem tiden, gemt bag hovedgadernes pulserende liv. På turen Konger, Krige & Kirke fortælles om kongernes indvirkning på Køges historie, og der udpeges nogle af de steder, hvor man kan se tegn efter konger indflydelse.

Alle turene starter på Køge Torv kl 19, hvorfra vi går ca 2 km i den gamle bykerne, frem til kl 20.30. Underlaget er brosten, og vi står stille flere gange for at lytte. Man er velkommen til at tage en klapstol med under armen. Guiden har en højtaler med, så alle kan lytte med.


Turene er KUN på dansk


Du kan også her bestille en guide til helt din egen tur:

https://visit-koege.live2.side-walk.dk/booking/step1