©  Foto:

Christiansø

Fæstningsværk og flådehavn fra 1600-tallet.60 pladser.
God nødhavn i Stormende kuling, gæstesejlerne kan dog ikke ligge fra S.N for svingbro over havnen. Større både langs kaj på E-siden. Anløbes med en forsigtighed dag og nat under hensyntagen til vind, strøm og sigtbarhed.Kompasmisvisning kan forekomme, og hård strøm i forbindelse med dårlig sigt kan værre farlig. Bortset fra nødsituationer skal skibe over 20 BRT indhente tilladelse forud for anløbet.Christiansø Fyr på toppen af Store Tårn, synsvidde 15 sm, og Tat Fyr i hvidt/rødt tårn med synsvidde 5,5 sm, vejleder ved anduvningen.De hvide vinkler i havnens Vn viser ind fra N og S. Om dagen viser to båkesæt på Frederiksø og Christiansø ind fra N i henholdsvis 174 og 176 grader.Båker på Christiansø S-side viser ind fra E i 104 grader.Den røde tønde med topbetegnelse, der markere Snarken (0,9), kan ikke altid forventes at være på plads.Følgende signaler fra en mast på S-siden af Frederiksø betyder, at havnen ikke kan anløbes på grund af kraftig sø, eller fordi alle pladser er op- taget:Sort kugle eller 3 røde lanterner under hinanden.
I roligt vejr går en let overfladestrøm i Østersøen mod Sundet og bælterne, omkring Bornholm i WSW-lig retning. Ved blæst følger strømmen normalt vindens retning, men helt uberegne- lige afvigelser kan forekomme og skabe vanskeligheder flere steder. SW-lig blæst kan sætte hård strøm mod Sandhammaren på Skånes SE-pynt. NW-lig kuling sætter hård nedadgående strøm ved Hammeren. Mellem Ertholmenes øer og skær kan strømmen løbe indtil 5 knob N- eller S-gående i stormende kuling.Kastevinde kan forekomme. Det smalle havneløb giver ikke plads til sejlmanøvrer. Fartbegrænsning: 3 knob. Ankring forbudt.