©  Foto:

Cykelrute 51: Nyborg - Faaborg

Cykelrute 51 forbinder Nyborg og Faaborg. Ruten er 62,4 km

Cykelrute 51: Nyborg - Fåborg

Samlet afstand: 62,4 km på asfalteret vej fra turistbureauet i Nyborg til turistbureauet i Faaborg

NYBORG:

Nyborg, konge- og regeringsby i Middelalderen, er udgangspunkt for turen. Nyborg Slots ældste dele er fra ca. 1170, men der er foretaget ombygninger mange gange. Nyborg rummer også andre middelalderlige bygninger, f.eks. Korsbrødregården og Borgmestergården, som i dag er museum.  Ruten passerer Holckenhavn Fjord, hvor Storebælt skærer sig næsten to km. ind i landet. Her er en rig bestand af forskellige svømmefugle og i de senere år er der kommet ørne til. NB: Nyborg slot er lukket for en periode. i forbindelse med det store slotsprojekt (Læs mere her)

Mod syd ses Holckenhavn Fjord med de lavtliggende engområder. Ved landevejen ligger herregården Holckenhavn. Holckenhavns hovedbygning er opført i 1585 i renæssancestil og omgivet af voldgrave. Foruden et firkantet klokketårn bemærker man også et tilstødende slotskapel. Dette er opført i 1630. I slotsparken er der adgang for publikum. 

Ørbæk 

Ad smalle og bugtede veje forsætter turen væk fra landevejen. Du kan nyde synet af mange stråtækte husmandssteder. På næste strækning cykler du flere gange over Ørbæk Å med de skovklædte ådale. Vil du besøge Sulkendrup Mølle, skal du en kort afstikker væk fra ruten, men så er du også tæt på Refsvindinge Bryggeri - et af Danmarks mindste men bedste bryggerier. Langs selve ruten kan du ved en mølledam se Lille Mølle - en fredet vandmølle, der stadig kan male, og hvor møllehjulene snurrer lystigt. Lille Mølle antages at være en af Danmarks bedst istandsatte vandmøller. 

I Ørbæk er "Almas Hus" et centralt stop. Undseeligt men fuld af historie. Stedet er i disse år under udvikling til det lokale pitstop for cyklister, og flere lokale cykelruter har sit udgangspunkt her.

På din vej ud af Ørbæk kører du lige forbi Ørbæk Bryggeri - snyd ikke dig selv for et besøg i deres hyggelige og imponerende lille butik. På din vej mod vest, er der mulighed for at se gravanlæg fra yngre stenalder, Lindeskovdysserne - 7 langdysser og en jættestue kan ses ca. to km. vest for ruten; anlægget udgør en nationalt set usædvanlig koncentration af meget store dysser.
Herefter kommer du til rutens anden herregård. Det er Lykkesholm, som gennem århundrederne er blevet udbygget til det gulkalkede anlæg, der ses i dag. Bygningerne er omkransede af en mølledam fra Gammel Mølle. Ny Mølle er flyttet til Frilandsmuseet. I skoven ligger det mægtige Magelund Voldsted fra højmiddelalderen, som vidner om placeringen af det oprindelige Lykkesholm. Søbreden er i øvrigt filmlokation i "Tinkas Juleeventyr" - stedet for nisser og mennesker krydser imellem deres respektive verdener.

Ravnholt
Du fortsætter mod den lidt større landsby Ryslinge, der har en lang høj- og friskoletradition. Inden Ryslinge er du ikke i tvivl om, at du nærmer dig endnu en herregård. Vidtstrakte marker og en kilometerlang kastanjeallé fører frem til godset Ravnholt, som er Fyns største, dækkende ca. 30 km2. Der er adgang til parkanlægget, og her kan du se hovedbygningen, der oprindelig er fra 1500-tallet, men væsentlig ombygget i 1800-tallet. I skovene rundt om Ravnholt yngler mange rovfuglearter, og området har således stor ornitologisk betydning.
Nu sættes kursen mod Hågerup og Espe. Lidt uden for Espe ligger Boltinggård og strækningen til du ad vejen Go'e Bakke kommer op og skal krydse hovedvejen, er snart passeret. 

Brahetrolleborg
Allerede ved indkørsel i Korinth har du spiret fra Brahetrolleborg Kirke i synsfeltet. Dette kæmpe herregårdsanlæg har oprindelig været munkekloster, etableret af cistercienserordenen i 1100-tallet. Den nuværende hovedbygning er et velbevaret klosterkompleks fra 1200-tallet. Kirken, der indgik i klosteret, er i dag sognekirke. Blandt Brahetrolleborgs ejere kan nævnes Johan Ludwig Reventlow, der i slutningen af 1700-tallet viste stort initiativ for at forbedre forholdene for bønderne og udvikle landbrugsdriften. Brahetrolleborg er et af de mest interessante godser på Fyn i kraft af sin lange historie som oprindeligt kloster og senere landboreformerne omkring 1800, der førte til lokale produktionsvirksomheder, f.eks. drejls- og damaskvæveri og et hammerværk, hvor der produceredes landbrugsredskaber. Desuden oprettedes folkeskoler, landets første lærerseminarium, høravlingsinstitut og meget mere. De fleste af bygningerne eksisterer den dag i dag i området - for et nærmere studium kan anbefales ruten om "Fynske slotte og herregårde".

Kaleko Mølle
Efter Korinth cykler du gennem Gerup Skov - et stort skovområde, hvor nogle skovstier er adgangsveje til flere mindre søer, bl.a. Sorte Sø. Den er meget næringsfattig og derfor botanisk interessant. Fra Korinth kan du forlænge turen for at se Fyns største sø, Arreskov Sø samt herregården Arreskov. En kort afstikker ad Rute 79 til Sollerup Hovedgård kan også anbefales. En sti fører fra gården til et fugletårn ved bredden af Arreskov sø. I øvrigt har Odense Å sit udspring her i Arreskov Sø. 
På vej til Diernæs kan du vælge en afstikker hvor du passere Finstrup Kirkeruin, hvor historien om kirkens nedbrydelse kan læses. På vejen tilbage mod Diernæs, kan du komme rundt om godset Holstenshus, der har en slotspræget hovedbygning, bygget så sent som i 1910. Bygningerne er omkransede af stengærder. Vejen fra Diernæs går ned ad bakke, med en storslået udsigt. Lidt uden for Faaborg drejes af mod Kaleko Mølle. En lille smuttur gennem Alléskoven kan anbefales, hvis du har lyst til at se stendysser fra bondestenalderen. Der er information på stedet. Kaleko Mølle er fra 1600-tallet og en af de ældste bevarede møller i Danmark. I en af bygningerne findes et spændende museum, der viser en møllerfamilies dagligliv i forrige århundrede. Og så er Kaleko Mølle i øvrigt også kendt for at være "Nissebandens" tilholdssted.