©  Foto:

Cykelrute: Fra Gudenådal til badesø

Denne cykeltur er 44,3 km lang og går blandt andet langs Gudenåen ad cykelstien mellem Randers og Langå. Turen går også til Fussingø Slot, hvor man kan tage en badetur fra badebroen i Fussing Sø.

Værd at vide om din cykeltur

Parkering: Brotoften i Randers C, Fladbro Skov eller ved Fussingø

Rutens beskaffenhed: Asfalt og ca. 20 % på pænt grus

Anslået køretid: Ca. 3,5 timer (ved 12 km/t)

Trafikale forhold: Enkelte steder krydses større veje

Gudenåen

Gudenåen er med sine 158 km Danmarks længste vandløb. Åen udspringer i Tinnet Krat nord for Vejle og har sit udløb i Randers Fjord. Undervejs tilføres Gudenåen vand fra en række mindre åer, og dens afvandingsområde dækker et areal på 2.600 km². Helt tilbage i oldtiden var åen en hovedfærdselsåre, fordi det dengang var langt lettere at transportere varer ad vandvejen end over land. Mange arkæologiske fund vidner om, at allerede stenalderfolket etablerede bopladser ved åen.

Vorup Enge

Før i tiden var Gudenåen en vigtig transportvej til og fra det indre Jylland, og der var en livlig trafik med pramme på åen. Pramfarten havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, og prammene blev trukket af heste eller mænd, der gik inde på bredden på den såkaldte Træksti. Cykelstien, der starter ved Randers Regnskov, slår følge med pramdragerne på strækningen fra Randers til Langå. Stien går gennem det dejlige naturområde Vorup Enge. Her findes flere fugletårne, hvorfra man kan iagttage det rige fugleliv.

Fladbro og Randers Dyrehave

Ved Fladbro løber Nørreåen ud i Gudenåen, og her har der i århundreder været både bro og kro. På sin store Jyllandsrejse i 1859 fik H. C. Andersen smørrebrød og portvin på Fladbro Kro. Efter besøget på kroen kørte han i hestevogn til Hjermind Præstegård, og det var på denne køretur, han skrev ”Jylland mellem tvende have”. I Fladbro Skov ligger Randers Dyrehave med en fin bestand af dådyr og Klatreparken Randers hvor, du kan boltre dig med vilde klatreoplevelser under trækronerne.

Runesten ved Langå Kirke

Langå er faktisk det sogn i Danmark, hvor der er fundet flest runesten fra vikingetiden, nemlig seks. De fire af dem er imidlertid forsvundet; sandsynligvis er de blevet brugt som byggemateriale. En af de seks runesten er udstillet på Museum Østjylland i Randers, mens den sidste står på kirkegården i Langå. Den dateres til perioden 970-1020, og indskriften på stenen fortæller, at den er rejst af en viking til minde om sin bror, der var en respekteret storbonde.

Ålum Kirke

Ålum Kirke er hjemsted for ikke mindre end fire af vikingetidens flotte runesten fra anden halvdel af 900-tallet. De har ikke oprindelig stået ved kirken, eftersom de stammer fra tiden før den kristne tro for alvor blev indført i Danmark. De er altså rejst, før landsbykirkerne blev bygget, og de har antagelig oprindelig stået langs vikingernes hovedveje, hvor de har mindet de forbipasserende om afdøde personer og deres store bedrifter. De to største runesten står uden for kirken, de to mindste (som kun er fragmenter) befinder sig i kirkens våbenhus.

Fussingø

Det ældste Fussingø Slot lå på et næs i Fussing Sø, som i dag kaldes Gammelhave. Det blev opført ca. 1555, men nedrevet i 1794-95, da man opførte de nuværende bygninger på mere fast grund vest for søen. Fussingø Slot er kun tilgængelig i forbindelse med særlige arrangementer, men slotsparken er åben året rundt. Det er muligt at bade i den vestlige ende af Fussing Sø.

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitranders #visitaarhusregion