©  Foto:

Cykelrute: Hvidsten Gruppen

Hvidsten Gruppen var en modtagegruppe med tilknytning til den danske modstandsbevægelse under den tyske besættelse af Danmark 1940-45. Turen fører forbi nogle af de lokaliteter, der har tilknytning til Hvidsten Gruppens indsats under 2. verdenskrig.

Værd at vide om din cykeltur

Turens længde: 62,6 km

Parkering: Brotoften i Randers C eller Randers Naturcenter

Rutens beskaffenhed: Grus

Anslået køretid: Ca. 5 timer (ved 12 km/t)

Trafikale forhold: Meget trafikeret vej Randers-Gassum.

Hvidsten Gruppen

Hvidsten Gruppen opstod omkring kroejer Marius Fiil fra Hvidsten Kro, og dens opgave var at modtage sprængstof, ammunition og våben, der blev nedkastet fra engelske fly til brug for de danske modstandsgrupper. Den første nedkastning, som blev afhentet af Marius Fiil og hans gruppe, fandt sted natten mellem den 11. og 12. marts 1943.

Gruppen fortsatte med at tage mod nedkastninger, indtil de fleste af dens medlemmer blev arresteret af Gestapo den 11. marts 1944. Den tyske krigsret dømte otte af dem til døden, og de blev henrettet ved skydning den 29. juni 1944. Blandt de henrettede var kroejeren, hans søn og svigersøn.

Hvidsten

Marius Fiil havde sammen med sin hustru Gudrun overtaget Hvidsten Kro fra sine forældre i 1925. På opfordring af godsejer Flemming Juncher fra Overgaard, der var en af hovedmændene i den jyske modstandsbevægelse under den tyske besættelse, etablerede Marius Fiil en modtagegruppe, der kom til at bestå af solide folk fra Hvidsten og nærmeste omegn.

De fleste af Hvidsten Gruppens medlemmer blev taget til fange af Gestapo, og otte af dem blev derefter henrettet, mens tre blev dømt til livsvarigt fængsel. Henrettelserne gjorde et særligt stort indtryk, fordi de i så høj grad ramte en enkelt familie og en enkelt egn. Deres urner blev nedsat ved Hvidsten Kro efter befrielsen i 1945, og på stedet står i dag en mindesten med de otte navne.

Gassum Kirke

Hvidsten hører til Gassum sogn, og i Gassum kirkes våbenhus hænger en tavle med de henrettedes navne. Hvert femte år holdes der en mindegudstjeneste i kirken den 29. juni, der indledes med en højtidelighed ved mindestenen i Hvidsten.

Hvidsten Gruppens tilknytning til kirken i Gassum er markeret på dåbskanden, på hvis fod man kan læse inskriptionen: "ANSKAFFET TIL GASSUM KIRKE 1947 FOR EN ARVEPART SKÆNKET KIRKEN AF NIELS NIELSEN KJÆR, HVIDSTEN, DER FALDT FOR DANMARK 29. JUNI 1944.”

Trinderup Hede

Den første nedkastning, som Hvidsten Gruppen afhentede, fandt sted på Trinderup Hede. Marius Fiil kørte i sin hestevogn ud efter de nedkastede våben og sprængstoffer.

Hos Fiils nabo blev de omladet til en bil og derefter kørt til et depot i Randers. Efter denne første modtagelse ønskede gruppen at finde et sted, som lå tættere på Hvidsten, og det blev til den lokalitet, der fik kodenavnet Mustard Point.

Mustard Point

I stedet for Trinderup Hede valgte Marius Fiil den tidligere hede ved Allestrupgård syd for Gassum som modtagested, og fra april 1943 og knap et år frem modtog Hvidsten Gruppen her mindst fem natlige våbennedkastninger samt 8 faldskærmsfolk, der skulle hjælpe den danske modstandsbevægelse.

Mustard Point blev regnet for et af Europas bedste nedkastningssteder, og i 1997 rejste Frihedskampens Veteraner en mindesten på stedet.

Et vigtigt punkt på den jyske jernbane var broerne over Gudenåen ved Langå. Broerne blev i november 1943 udsat for sabotage, der lukkede togdriften i 12 dage. Efter sabotagen blev flere medlemmer af modstandsgrupper i Randers arresteret af Gestapo. I november 1943 blev fire sabotører fra Randers og en fra Århus dømt til døden. I december 1943 blev det meddelt at benådning var afslået, og samme morgen blev de fem henrettet ved skydning på Skæring Hede Århus.

Spentrup

Digteren Steen Steensen Blicher var præst i Spentrup fra 1825 til sin død i 1848, og her skrev han en række af sine kendteste digte og noveller, bl.a. ”E Bindstouw”. I Blichers Mindestue i Malvinas Hus kan man se nogle af hans manuskripter og personlige ejendele, bl.a. hans skrivebord. Huset har navn efter Blichers højt elskede datter Malvina, som boede i huset, efter at hun havde giftet sig med præstegårdsforvalteren.

Spentrup Kirke er en romansk kirke, bygget af granitkvadre og med et sengotisk tårn. I korbuen findes velbevarede kalkmalerier fra ca. 1225, og kirkeskibet ”Tordenskjold” blev ophængt i forbindelse med Malvinas bryllup i 1838. Blichers gravsted findes på kirkegården. I Spentrup Kirke findes en dåbskande med en inskription magen til den i Gassum Kirke.

Se, hvad andre deler på Instagram

#hvidstengruppen #visitranders #visitaarhusregion