©  Foto:

Cykelrute: Rundt om Randers

Byen Randers blev grundlagt på det sted, hvor det var lettest at komme over Gudenåen, når man var på vej fra nord til syd gennem Jylland – eller omvendt. Navnet Randers betyder da også ”byen på bakken ved åmundingen”, og her opstod der i vikingetiden en handelsby.

Værd at vide om din cykeltur

Turens længde: 79,1 km

Parkering: Brotoften i Randers C eller ved Fussingø

Rutens beskaffenhed: Asfalt og grus

Anslået køretid: Ca. 6,5 timer (ved 12 km/t)

Trafikale forhold: Enkelte steder krydses større veje

Den gamle jernbane

Jernbanen fra Randers til Hadsund åbnede i 1883 og blev nedlagt i 1969. Den 10 km lange cykelsti fra Dronningborghallen over Lem til Spentrup er anlagt på den gamle jernbane.

Lem Kirke

Kirken, der er fra 1200-tallet, har meget smukke kalkmalerier. De findes i kirkens kor og på korbuen og stammer antagelig fra tiden kort før Reformationen i 1536.

Spentrup

Digteren Steen Steensen Blicher var præst i Spentrup fra 1825 til sin død i 1848, og her skrev han en række af sine kendteste digte og noveller, bl.a. ”E Bindstouw”. I Blichers Mindestue i Malvinas Hus kan man se nogle af hans manuskripter og personlige ejendele, bl.a. hans skrivebord. Huset har navn efter Blichers højt elskede datter Malvina, som boede i huset, efter at hun havde giftet sig med præstegårdsforvalteren. Spentrup Kirke er en romansk kirke, bygget af granitkvadre og med et sengotisk tårn. I korbuen findes velbevarede kalkmalerier fra ca. 1225, og kirkeskibet ”Tordenskjold” blev ophængt i forbindelse med Malvinas bryllup i 1838. Blichers gravsted findes på kirkegården.

Hvidsten

Hvidsten er først og fremmest kendt for sin kongeligt privilegerede kro, der stammer tilbage fra 1634. Siden 1884 har Hvidsten Kro været i familien Fiils eje, og den drives i dag af fjerde generation. Kromanden Marius Fiil dannede i 1943 Hvidsten Gruppen, som stod for modtagelsen af nedkastede våben til den danske modstandsbevægelse under den tyske besættelse (læs mere under ruten "Hvidsten Gruppen").

Råsted Kirke

Råsted Kirke stammer fra første halvdel af 1100-tallet. Den er kendt for de smukke kalkmalerier, der er omtrent lige så gamle som kirken selv, og som er blevet betegnet som Danmarks mest omfattende og bedst bevarede bemalinger fra romansk tid. I korbuen findes således et billede af syndefaldet. Adam ser ud til at have to hoveder, men det ene hoved er kun en skitse (bemalingen er nemlig så tynd, at man mange steder kan se kunstnerens forarbejder).

Fussingø

Det ældste Fussingø slot lå på et næs i Fussing Sø, som i dag kaldes Gammelhave. Det blev opført ca. 1555, men nedrevet i 1794-95, da man opførte de nuværende bygninger på mere fast grund vest for søen. Hovedbygningen er kun tilgængelig i forbindelse med særlige arrangementer, men slotsparken er åben året rundt. Det er muligt at bade i den vestlige ende af Fussing Sø.

Ålum Kirke

Ålum Kirke er hjemsted for ikke mindre end fire af vikingetidens flotte runesten fra anden halvdel af 900-tallet. De har ikke oprindelig stået ved kirken, eftersom de stammer fra tiden før den kristne tro for alvor blev indført i Danmark. De er altså rejst, før landsbykirkerne blev bygget, og de har antagelig oprindelig stået langs vikingernes hovedveje, hvor de har mindet de forbipasserende om afdøde personer og deres store bedrifter. De to største runesten står uden for kirken, de to mindste (som kun er fragmenter) befinder sig i kirkens våbenhus.

Langå

Langå er opstået som stationsby i forbindelse med anlæggelsen af jernbanen fra Aarhus til Randers i 1862 og sidebanen fra Langå til Viborg i 1863. Jernbanebroerne ved Langå blev sprængt i luften af den danske modstandsbevægelse den 17. november 1943. Aktionen, der gav genlyd over hele Europa, var den vigtigste jernbanesabotage under den tyske besættelse af Danmark 1940-45 og standsede al toggang på den nord-sydgående jyske hovedbane i 12 dage. Amtmand Hoppes Bro er navnet på den gamle vejbro over Gudenåen i Langå. Den er bygget i 1905 og var dengang landets første jernbetonbro. Af hensyn til pramfarten på Gudenåen fik broen en højde af 4,95 meter over åens vandniveau. Broen anvendes i dag kun af cyklister og fodgængere.

Fladbro og Randers Dyrehave

Ved Fladbro løber Nørreåen ud i Gudenåen, og her har der i århundreder været både bro og kro. På sin store Jyllandsrejse i 1859 fik H. C. Andersen smørrebrød og portvin på Fladbro Kro. Efter besøget på kroen kørte han i hestevogn til Hjermind Præstegård, og det var på denne køretur, han skrev ”Jylland mellem tvende have”. I Fladbro Skov ligger Randers Dyrehave med en fin bestand af dådyr.

Gudenåen og Vorup Enge

Før i tiden var Gudenåen en vigtig transportvej til og fra det indre Jylland, og der var en livlig trafik med pramme på åen. Pramfarten havde sin storhedstid i sidste halvdel af 1800-tallet, og prammene blev trukket af heste eller mænd, der gik inde på bredden på den såkaldte Pramdragersti. Cykelstien slår følge med pramdragerne på strækningen fra Langå til Randers. Stien går gennem det dejlige naturområde Vorup Enge. Her findes flere fugletårne, hvorfra man kan iagttage det rige fugleliv.

Se, hvad andre deler på Instagram

#visitranders #visitaarhusregion