©  Foto:

Dalgasstenen

På hjørnet af Storegade og Brandlundvej i Brande finder du Dalgasstenen - en mindesten for 'Hedens Konge', Enrico Mylius Dalgas. 

Dalgas var dansk ingeniørofficer og pionér inden for opdyrkningen af den jyske hede. Han havde som ansat i vejvæsenet bl.a. forestået bygningen af hovedlandevejen Viborg-Holstebro. Her havde han fået blik for de muligheder, som en storstilet hedeopdyrkning ville indebære.

I Dalgas' person forenedes udstråling, faglig dygtighed og organisatorisk snilde, og som skribent og folketaler blev han en af de mest kendte skikkelser i sin samtid, en national myte.