©  Foto:

Dallund Sø

Dallund Sø er så yndig med udsigt til Dallund Slot og omgivet af skov - tag herud og nyd en dejlig gåtur rundt om søen!

Dallund Sø ligger i udkanten af byen Søndersø på midten af Nordfyn.

Dallund Sø er på omkring 15 ha stor og er omgivet af skov. Der er sump mod vest og øst, og nord for søen ligger Dallund Slot og skoven Folehave. Søen har afløb i Lunde Å, der strækker sig fra søen gennem Serup Mose og Øksnemose og derefter løber gennem Fyn og munder ud i Odense Fjord.

Dallund Sø er i dag ikke ret dyb. Middeldybden er på 1,9 m, og på det dybeste sted er søen 2,6 m dyb.

En historisk sø

Dallund Sø har eksisteret i flere tusind år, og man kender søens historie takket være analyse af en 11 m lang sedimentkerne, der blev offentliggjort i 2003. I Ældre Stenalder for 7000 år siden var søen 13,6 m dyb og omgivet af urskov. I slutningen af Bronzealderen (ca. 500 f.v.t.) blev der ryddet store skovarealer i områder tæt på søen, der betød flere næringsstoffer og alger i vandet.

I den tidlige Middelalder fra omkring år 1000 blev der igen ryddet store skovområder ved søen, som blev brugt til landbrug. Og fra det tidspunkt kom der for alvor næringsstoffer og fosforbelastning af søen. Efter 1970'erne begyndte man at gøre noget ved alle de store mængder næringsstoffer, der sivede ned til søen, og i 1990'erne udsatte man geddeyngel. I dag har søen et bedre vandmiljø og er meget klarere.

En god gåtur

Man kan nyde søen på en skøn gåtur på stien rundt om søen. Der er et fugletårn ved søen med god udsigt til området - og så er der også mulighed for at spotte nogle af alle de fugle, der yngler og raster her.

Det er ikke tilladt at fiske i søen.

Du kan komme til stien fra vejen Kalvegangen, fra parkeringspladsen ved Dallund Slot eller gå derhen fra Søndersø by, hvor der er flere parkeringspladser.

I kan også tage på et helt særligt Natureventyr ved Dallund Slot - følg historien om Rævinden Ulla på en sjov rute for hele familien. Læs mere om hvordan I tager på Natureventyr på Nordfyn!