©  Foto:

Danmarks Traktormuseum

Traktormuseum, Eskilstrup, Falster
Museets udstilling består af 100 traktorer og et lignende antal stationære motorer. Udstillingsarealet er på ca. 2000 m2. Museet har desuden 80 traktorer på magasin. 

Museets næsten komplette samling af den danskfremstillede Bukh-traktor med prototyper og specielle udgaver, samt 9 stationære Bukh-motorer fra 1925-1937 udgør et væsentligt aktiv.

Museets arkiv rummer en stor samling af billedmateriale modtaget fra Bukhfabrikken i Kalundborg.  Traktorsamlingen dækker perioden fra 1917 til omkring 1970 og giver et bredt billede af udbuddet på det danske marked samt enkelte, der aldrig har kørt i Danmark. Motorerne dækker perioden fra 1898 og frem.

Desuden har vi en dampmaskine fra 1901. Særudstillingen i 2011 vil vise sjældne traktorer. Museet har små traktorer, som børnene kan more sig med, mens far og mor er på opdagelse i museet. Museets bygning er i sig selv interessant.

Den blev bygget 1918-1919 som frørenseri og er derfor velegnet til opbevaring af tunge genstande som traktorer. Bygningen er den første på Falster, hvor man anvendte jernbeton til konstruktionen af kælderen. 

Museet modtager selskaber hele året efter aftale.

Åbent uden for åbningstiden efter aftale med museet.