©  Foto:

Dannemare Kirke

Kirken nedbrændte i 1895. Den nuværende er opført i 1897 i røde mursten, og skifertag i romansk stil.

Tårnrummet anvendes som våbenhus.

Altertavlen fra den gamle kirke er bevaret. Den er fra Christian den IV's tid.

Degnestol fra 1550 - en sjælden døbefont af eg.

I 1979 gennemgik kirken en større restaurering og Mogens Jørgensen har lavet alle glasmosaikkerne i vinduerne.

Adgang til kirken ved henvendelse til graveren, som træffes dagligt på kirkegården, eller på telefon (+45) 54 94 47 90 mellem 9.30-10.