©  Foto:

Dejbjerg Kirke

Dejbjerg Kirke har i sit romanske skib bevaret såvel syddør som norddør, sidstnævnte dog tilmuret. I gotisk tid er kirken blevet forlænget og tårnet og våbenhuset opført. Bemærk i våbenhuset den store arkade- blænding, hvorover er et solur. Den anselige altertavle og prædikestol stammer fra beg. af 1600-tallet. Endelig kan nævnes, at man i tårnet kan se nogle eksempler på de overordentlig umagelige rakkerstole, som forbeholdtes egnens rakker- og natmandsfolk, der måtte følge gudstjenesten adskilt fra resten af menigheden.