©  Foto:

Den forsvundne sø (Brande Elværkssø)

Den forsvundne sø (Brande Elværkssø) finder du i et naturskønt område ca. 2 km nord for Brande by. Der findes en sti som er ca. 4,5 km. lang og flot kuperet - der er lagt trådnets-beklædte gangbroer ud, ved de mest sumpede områder. 

Det er en smuk naturoplevelse at gå rundt om Skjern Å's flotte forløb - fra bro til bro. Man starter ved den nye bro over Skjern Å. 

Broen er bygget på pladsen hvor Brande El-værk lå fra 1910 og som forsvandt i åen – ved et dæmningsbrud i 2013
Stedet ligger i bunden af Højmarksvej.  Den nye ”Elværksbro”  er fremstillet af Give Steel og finansieret af midler fra Energistyrelsens 'Grønne Ordning', en kompensation udløst af opstillingen af de fire vindmøller i Flø tæt på Brande.

Stien er ca 4,5 km lang og er meget flot kuperet – der er lagt trådnets-beklædte gangbroer ud, ved de mest sumpede områder.  For enden af den forsvundne sø – passeres Skjern å igen – denne gang via en gammel træbro. Her møder stien 3 flotte shelters – til gratis overnatning – her er også bålplads og et muldtoilet.
Ikke langt fra den gamle bro,  er der igen en fin bålplads med grill og borde-bænke.
Det er også muligt at komme til disse shelters via Søvej. 
Det er Bestseller der ejer området og har bygget de flotte shelters.
 
Der er et rigt dyre- og planteliv langs stien med  masser af fuglestemmer og små egern springer
rundt i den blandede løv- og nåleskov. Ofte er man heldig og se rådyr langs stien. 
 
Arvad Møllevej + Sti om 'søen der forsvandt'
Denne flotte tur langs Skjern Å, er ca. 10,5 km. fra Torvet og tilbage.
Se rute på kort