©  Foto:

Den gamle Nationalbank - Nykredit

Aarhus fik sin første bank i 1837, da Nationalbanken placerede sin filial i byen.

Bygningen bliver til

Næsten 90 år senere, da bygningen blev for trang, tegnede arkitekt Axel Berg en ny Nationalbank-bygning i engelsk barokstil. Den blev opført i 1924-26. Siden da er der næsten ingen ændringer sket, bortset fra en mindre udvidelse.
 
Arkæologerne fra Moesgård måtte i arbejde, for Nationalbank-bygningen ligger præcis i centrum af vikingetidens Aarhus. Man fandt rester af Middelalderbispegården og rester af den ældre bispegård fra 1200-tallet. Udgravningerne under bygningen var med til at påvise, at Aarhus i vikingetiden var en befæstning, og at arealet inden for voldene var stort set ubebygget.

Bygningen i dag

Nationalbanken flyttede ud af bygningen i slutningen af 1989 og ca. et år senere flyttede kreditforeningen Nykredit ind efter en gennemgribende ombygning, hvor de stadig har til huse i dag.

Bygningen blev fredet i 1996 på grund af sin kulturhistoriske værdi - og dette endda på trods af, at bygningen endnu ikke havde ligget der i 100 år.

Der har ikke været de store ændringer på bygningens ydre siden opførelsen af den.