©  Foto:

Den Genmodificerede lille Havfrue

På en hel ny plads ved Dahlerups Pakhus på Langelinie har professor Bjørn Nørgaard skabt en skulpturgruppe, som hedder 'Det Genmodificerede Paradis'.

En af skulpturerne - en havfrue - får sin særlige placering på en ø af sten ude i havnebassinet kun få hundrede meter fra 'sin søster' Den lille havfrue.

Selve pladsen er udformet i granitsten med et 400 kvadratmeter stort vandbassin. I bassinet kaster Bjørn Nørgaards kunstværk et provokerende og humoristisk blik på det senmoderne samfund.


Bjørn Nørgaard fortæller: 'Den lille havfrue er fuld af magi og nationalromantik, hvor min havfrue er præget af det senmodernistiske. I dag ved vi, at fremskridt er godt men også betyder problemer.'