©  Foto:

Den Jyske Skovhave

Den jyske skovhave, er en hundeskov med mere end 150 forskellige træer og buske.

Den Jyske Skovhave kan være et af de mål, som skovvandreren søger imod, når vedkommende vil fordybe sig i et herligt skovområde: Roldskovkomplekset er med et areal på over 8.600 ha, Danmarks største samlede skovområde.

Danmarks ældste hundeskov

Ved åbningen af skovhaven i 1970 blev Danmarks første officielle hundeskov etableret. I dag er der i Naturstyrelses regi over 150 hundeskove, og de er et særdeles populært friluftstilbud. Hundeskoven er et fristed for hunde, hvor de må færdes uden snor, men under ejerens fulde kontrol.

Hele skovhaven er indhegnet, for at sikre at hundene ikke forvilder sig uden for området. Desuden beskytter hegnet plantningerne mod hjortevildt, der ynder at bide knopperne af træerne om vinteren.


Der vokser flere end 150 forskellige arter af træer og buske fra hele den nordlige halvkugle i Den jyske Skovhave. De første optræk til denne fantastiske verdensskov skete i slutningen af 1800-tallet, hvor den stedlige statsskovrider Hintz eksperimenterede med andre træarter end bøg og rødgran.
I skovhaven står Rold Skovs mægtigste træ, en amerikansk kæmpegran (Abies grandis) fra 1896. Den måler over 43 meter i højden og rummer over 32 kubikmeter træ. Find den ved skovhavens vestligste sti, hvor den deler opmærksomheden med kolossale douglasgraner fra samme eksperimenter.

Den navnkundige statsskovrider Jens Hvass fik i 1940'erne idéen til at etablere en egentlig skovhave. Han fik plantet mange nye arter og kunne i 1970 indvie Den jyske Skovhave og samtidig Danmarks første hundeskov. Skovhaven er indhegnet. så man kan lade sin hund løbe frit på hele 14 ha, hvis den bare er under kontrol. Men husk at det ellers er forbudt at færdes med løse hunde i de danske skove.


Den Jyske Skovhave kan findes på Rold Skov kortet punkt nr. 25, umiddelbart syd for Skørping by.

Her kan du finde en folder med kort over den jyske skovhave

Del af tekst er af Naturstyrelsen. Læs mere fra Naturstyrelsen her.