©  Foto:

Den tyske flygtningekirkegård i Oksbøl

Den Tyske Flygtningekirkegård i Oksbøl er et smukt anlæg, som bærer på en barsk historie fra 2. verdenskrig. På den tyske flygtningekirkegård ligger der 1.675 flygtninge og 121 soldater begravet. Stedet er et smukt minde til ære for de afdøde som flygtede, og døde under krigen.

Umiddelbart uden for Oksbøl på vejen fra Ål kirke mod Børsmose, ses på venstre hånd et smukt anlæg, der ved nærmere eftersyn viser sig at være den tyske flygtningekirkegård. Række på række af stenkors minder om de hundredevis af mennesker, der her fandt deres sidste station på deres flugt for 2. verdenskrigs elendighed.

Som det fremgår af den centrale mindeplade, ligger her 1675 tyske flygtninge og 121 soldater begravet. Disse tal må forundre den tilskuer, der ikke ved, at der i Oksbøl lå en flygtningelejr af ganske store dimensioner i årene lige efter 2. verdenskrig. Oksbøl var Danmarks 6. største by på det tidspunkt.

Det skyldes at der i 1945 blev etableret Danmarks største flygtningelejr etableret i Aal plantage i Oksbøl. I flygtningelejren boede der mere end 35.000 tyske flygtninge efter anden verdenskrig.