©  Foto:

Det vilde Samsø

De er der næsten overalt, dyrene på Samsø. I skovene, på markerne, ved heden, i bakkelandskabet. Nogle gange ser man dem løbe over vejen, når man kører i bil.  Og er man helt stille, kan man være heldig at komme helt tæt på, når man bevæger sig rundt i naturen.

Med fjer og pels  
”Samsø er et af de allerbedste steder for vildt i hele Danmark. Dels er naturen meget varieret, dels har mange lodsejere stort fokus på at skabe gode betingelser for vildtet. Særligt øens land­mænd, der ofte selv går på jagt, er flittige til at anlægge vand­huller, vildtvenlige remiser, vildtagre og majsstriber, altså det, vi kalder biotop- og vildtpleje,” fastslår Simon Østergaard, der er skytte ved Brattingsborg Gods.

Det betyder, at næsten alle vildttyper trives på Samsø: ”Vi har massevis af fasaner, harer, ræve, husmår, gæs og ænder, og vi an­slår, at der er omtrent 2.000 stykker råvildt og 200-300 stykker dåvildt på øen,” fortæller formand for Samsø Jagtforening, Søren Jørgensen.

Den store bestand gør, at det heller ikke er så vanskeligt at spot­te dyrene, når bare man har øjnene med sig: ”Hvis jeg skal pege på et par steder, hvor sandsynligheden er størst for at se rådyr og dådyr, så vil jeg sige, at man skal holde øje med læbælterne på markerne og området omkring Nordby Hede. Fuglevildtet er tit nemmere at få øje på, og jeg gætter på, at næsten alle, der har væ­ret en tur i Brattingsborg Skov har set fasaner,” fortæller Simon.

Jagten og kødet
Hvert år skydes der henved 1.200 stykker råvildt på Samsø. Det kan lyde af meget, men det er nødvendigt, for at regulere bestan­den til et sundt niveau. Det meste af vildtet kommer i jægernes frysere, men på sigt er det tanken, at øens gæster også kan sætte tænderne i øens vildt: ”Vi har fået vores eget Samsø Slagtehus, og det giver os mulighed for at slagte vildt til videresalg. Forhå­bentlig giver det øens restauranter lyst til at sætte lokalt vildtkød på menukortet. Vildt er både velsmagende, sundt og bæredygtigt. Kødet kommer fra dyr, der lever i naturen og har haft et godt og frit liv,” fortæller Simon.

Både Simon og Søren forsikrer, at man roligt kan færdes i den samske natur, uden at være nervøs for at blive ramt af skud: ”Når der er jagt i skoven, så bliver det tydeligt skiltet, og ellers er det så­dan, at de fleste jægere gerne vil snakke. Så møder du en flok med bøsser over skuldrene, så må du gerne være nysgerrig,” lover Søren.

Påkører du et dyr, der overlever
Skal du ringe til Dyrenes Vagtcentral på 1812, der kontakter en af øens schweisshundeførere, som hurtigst muligt kommer ud til dyret. Bliv gerne på stedet, hvis du har mulighed for det. Alternativt skal du afmærke stedet, så schweisshundeføreren nemt kan finde spor efter dyret.

Påkører du et dyr, der dør af episoden

Skal du ringe til Samsø Redningskorps på 8659 1788.

Har du selv lyst til at skyde
På Skydecenter Harpeshøj kan du booke lerdueskydning. I skal være en gruppe på mindst 5 personer. Det koster kr. 150,- pr. person for 25 lerduer, instruktion og patroner. Booking skal ske til Arne Jensen på tlf.: 2320 1346 eller Søren Jørgensen på 4031 3431.

Jægere med jagttegn kan på skydecentret låne geværer til flugtskydning.