©  Foto:

Dølby Kirke

Dølby Kirke består af romansk kor og skib og- sengotisk tårn. Våbenhuset er fra 1869. Kor og skib er opført af tilhuggede granitkvadre. Korbuen, korets østre vindue og to vinduer i skibets nordside (alle tre tilmurede) og den tilmurede norddør er oprindelige bygningsdetaljer. To svære støttepiller af mursten og granitkvadre ved korets østgavl er senere tilføjelser. I østgavlen ses et sengotisk stiltræk, et såkaldt trepas.

Det hvidkalkede tårn er opført af mursten, indvendig er der tildels anvendt rå kampesten. Det oprindelige krydshvælv i tårnrummet er bevaret. I 1750 faldt en del af tårnet ned, hvorved klokken blev ødelagt! Den daværende kirkeejer, amtmand Werner Rosenkrantz til Krabbesholm, prøvede at undgå at genopføre tårnet, men det ville biskoppen over Viborg stift ikke acceptere. Kompromiset mellem de to blev et lavere tårn og en ny klokke.

Alterbordspanelet er fra 1600-tallet og bemalet med evangelistbilleder. Bag alterpanelet findes et velbevaret middelalderalter i kvadersten med relikviegemme. Altertavlen er også 1600. I 1956 blev den udstyret med et trefløjet maleri af Sven Havsteen Mikkelsen. "Nedtagelsen fra Korset", med koloristiske fremstillinger af morgendæmring og aftenrøde i sidefløjene.
Altertavlen er blevet kaldt for et af de lødigste moderne bidrag til kirkernes udsmykning. Et ældre alterbillede fra 1857 er ophængt på skibets nordvæg. Prædikestolen er såkaldt landlig renæssance fra 1643 dekoreret med naive evangelistbilleder.

I skibet hænger en model fra 1926 af barken "Ruth".
Kirkegården er præget af familiegravsteder fra store gårde i sognet: Dølbygård (den store Ladefoged-familie), Rude Mølle, Horskjærgaard, Vikjærgård, Gammelgard.
På kirkegården findes også folketings- og landstingsmand Hans Nielsens gravsted.

Kilde: De lokalhistoriske Arkiver i Salling, Fjends og på Fur