©  Foto:

Dollerup Kirke

Dollerup Kirke

Kirken er af granitkvadre, og kirkeklokken, som hænger under en bjælke i østgavlen, er fra 1601. Våbenhuset er bygget i 1600-tallet. På alterbordet står en renæssancetavle i to stokværk med sidevinger.

Alterdug er broderet af Ragna Christensen, Dollerup. Motiverne er kristne symboler. Døbefonten har glat kumme på profilfod. Dåbsfad- og kande er fra midten af 1900-tallet, mens prædikestolen stammer fra første halvdel af 17. århundrede.

På skibets nordvæg hænger et gotisk korbuekrucifiks fra slutningen af 1300-tallet. Barokalterstagerne er fra 1682, lysekronerne er fra 1600-tallet. Kirkebænkene stammer fra 1890, men blev ændret i 1958.

Over døren i vestgavlen er der et moderne, ret smalt pulpitur med orglet, der er bygget i 1960.