©  Foto:

Dragespringvandet

Dragespringvandet på Rådhuspladsen i København blev udført i 1889 og var oprindelig tiltænkt Amagertorv, men monumentet tabte til Storkespringvandet.

I 1904 blev der opstillet en bronzekumme med dekoration inspireret af oldgræsk ornamentik. På kummens kant anbragtes de tre vandspyende drager lidt større end skitseret i projektet fra 1889. Kummen blev hurtigt døbt 'spyttebakken'.

I 1908 blev springvandet omgivet af et lavt, ydre
bassin med granitkant efter tegning af Skovgaard og Bindesbøll, men først i 1923 stod Dragespringvandet helt færdigt med en tyr i kamp med en drage.

Flyttet 25 meter

For ikke at klemme denne midtergruppe gjorde man de tre drager på kummekanten lidt mindre, og dermed i overensstemmelse med det oprindelige projekt. De store drager er i dag anbragt på balustraden foran Rådhuset.

Samtidig blev det ydre bassins granitkant smykket med seks frugtkurve af bronze anbragt på hver anden af de tolv stenkonsoller. Denne nye udgave af springvandet sprang første gang den 4. juni 1923.

Vestre Boulevard blev i 1954 udvidet og ændrede samtidig navn til H.C. Andersens Boulevard. Hele springvandet blev flyttet 25 meter ind på pladsen, og det ydre granitbassin med bronzekurve blev fjernet. Det blev i 1973 opstillet på Brønshøj Torv, men atter nedtaget i 2001.