©  Foto:

Dragsmur

Draget er et vigtigt knudepunkt i både Mols-Helgenæs’ og Danmarks historie. Denne flade (max 2 m) og smalle (300 m) landtange er opstået gradvist ved landhævning, og skabte først engang i Bronzealderen forbindelse mellem Mols med den tidligere ø, Helgenæs.

Dragets vulkanlignende småbakker og østsiden af Ryes Skanser har meget stejle sider. De er sporene af det 4½ m højere Stenalderhavs gnaven i kysten for 6-7000 år siden. Dragets flade dele er derfor hævet havbund.

Hen over den smalle tange, Draget, som forbinder Helgenæs med fastlandet, ses en lav vold af sten og jord. Volden kaldes Dragsmur. Af en skriftlig indberetning fra 1623 fremgår det, at volden skulle være opført allerede i slutningen af 1200-årene af Marsk Stig, som dengang ejede Helgenæs. Mod øst ligger Ebeltoft Vig og mod vest Begtrup Vig. Begge steder er der mulighed for at bade og fiske og i Ebeltoft Vig er det muligt at sætte en jolle i vandet.Følges stranden mod syd, kan rester af middelalderens højryggede agre ses i den lave strandskrænt.

Se webkort over toiletter, borde og bænke, fri overnatning mm.