©  Foto:

Drigstrup Kirke

Drigstrup Kirke

Drigstrup kirke er indviet til Sct. Nicolaus. Kirken består af romansk kor og skib samt sengotisk tårn og våbenhus. Den romanskebygning - kor og skib - er af kamp på skråkantsokkel og har hjørner af hugne granitkvadre.

Af de oprindelige muråbninger er kun syddøren bevaret. I sengotisk tid er der kor og skib indbygget otteribbede krydshvælv, og korets mure er ved denne lejlighed forhøjet, således at dets tagryg går i ét med skibets.

Noget senere, omkring reformationstiden, er det lave tårn tilføjet i vest med trappegavle.

Den nuværende altertavle, en kopiefter Murillos Madonna i barokiseret indfatning, er opsat 1924. Et tidligere altermaleri fra midten af 1800-tallet, "Bebudelsen", er opstillet ved døren, og et endnu tidligere nadvermaleri hænger i skibet. Prædikestolen er snedkerarbejde i barok med snoede hjørnesøjler og samtidig himmel, vist fra 1703.

Klokken er fra 1722 af Fr. Holtzmann, skænket af Anna Podebusk, Lundsgaard.

På kirkegården findes mindestene over maleren Fritz Syberg og den fynske vækkelses pioner, Christen Madsen.

Åbningstider i Drigstrup Kirke

Mandag – lørdag – kl. 8.30 – 16.00